Školní speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Andrea Schmalzová - školní speciální pedagog 


Kontakt: schmalzova@zssvehlova.cz


Konzultace pro zákonné zástupce žáků

Pondělí od 14:00 do 16:00

(nejlépe na základě individuální domluvy)


Poradenská činnost vybraným žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultace s jejich rodiči (zákonnými zástupci) a pedagogy.

Praktické návody práce na reedukacích, kompenzacích a stimulacích při nápravách SPU (SVPŠD) a ukázky, jak se správně učit a připravovat na vyučování.

Práce v rámci třídních kolektivů, třídnické hodiny.

Individuální konzultace s pedagogy o konkrétních vzdělávacích potřebách žáků.

Spolupráce s dalšími odborníky, kteří podporují a pomáhají v rámci svého oboru při péči o žáky (pedagogicko-psychologické poradny, psychologové, speciální pedagogové, logopedi, neurologové atd.)


zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024