Zvonění a vyučovací hodiny

Zvonění a vyučovací hodiny (modře jsou označeny vyučovací hodiny, černě přestávky)

8:00 – 8:45
8:45 – 8:55
8:55 – 9:40
9:40 – 10:00
10:00 – 10:45
10:45 – 10:55
10:55 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:35
12:35 – 12:45
12:45 – 13:30
13:30 – 13:40
13:40 - 14:25
14:25 - 14:35
14:35 – 15:25

Odpolední vyučování může být výjimečně zahájeno po 30 minutách polední přestávky.
Přesná doba zahájení a ukončení odpoledního vyučování bude zapsána do ŽK.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024