Řecko-Římský zápas

Zápasnická pohybová přípravka – Praha

Cílem přípravek je věnovat se dětem v jejich nejdůležitějším období růstu a vývoje, tzv. senzitivním období, kde je jejich akcelerovaný vývoj.

Popis:
Všeobecná pohybová přípravka pro děti ve věku 5 – 7 let , 7 - 11let. Přípravka je zaměřena hlavně na všestranný a harmonický rozvoj celého těla vyvíjejícího se dítěte. Každé dítě má jinou psychiku, povahu, odvahu, vývoj. Trenér ho musí nejdříve poznat a podle toho k němu i přistupovat. Proto je tento sportovní projekt spíše určen pro dlouhodobé cvičení.
Projekt je vypracován se zaměřením na cíl výchovy pro děti, které potřebují podporu zdraví ve sportu (vylepšit motoriku, nabýt lepší imunitu, mít správné držení těla, vybít energii sportem, zlepšit svalovou hmotu, správně dýchat, povzbudit psychiku, překonat strach apod.).
Úspěch závisí na předvídání podnětů a situací, poznávání přítomných procesů, analýzy situací, rychlosti, správnosti myšlení, které je spojeno s technickou dokonalostí a rychlým rozhodováním se, plným využíváním pozornosti a soustředěnosti při sledování pohybů soupeře.
Výrazně se zde uplatňují senzomotorické schopnosti, jako je postřeh, přesnost a jistota pohybů. Výrazným faktorem je vůle překonávat překážky různé obtížnosti, jako je sebe přesvědčení, sebe povzbuzování, samo příkazy.

Využití obecné pohybové přípravy je vhodné i jako doplňkové při přípravě v rámci jiných sportů, zejména kontaktních (hokej) a jiných (např. fotbal, tenis apod.).

Více informací na www.pskolymppraha.cz, jirka.zak@seznam.cz, tel. 775511611.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search