Spolek rodičů při ZŠ Švehlova

 

- je dobrovolný, nezávislý spolek zákonných zástupců žáků školy

- je samostatnou právnickou osobou

- má svůj vlastní účet, na který ukládá finanční příspěvky rodičů

- rozhoduje o tom, jakým způsobem budou finanční prostředky použity

- má vlastní webové stránky: https://sites.google.com/site/srsvehlova

- email: srps.svehlova@gmail.com

 

Vedení školy se schází se zástupci rodičů jednotlivých tříd vždy před třídními schůzkami, popř. i v jiných termínech.

Škola poskytuje Spolku rodičů prostory k jednání spolku.

 

IČ: 01729241

 

Předseda: Vojtěch Honetschläger

Zapisovatel: Radek Chaloupka

Disponent: Petra Kubištová

Pokladník: Eva Kozich

 

Roční příspěvek 300,- Kč na rodinu

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024