Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Kamil Vašák, MBA, tel. 724135735, email: vasak@gdpr-umime.cz

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (PDF)

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024