Školní psycholog

Mgr. Naďa Landová - školní psycholog (od 1. 2. 2018)

e-mail: landova@zssvehlova.cz

Co může školní psycholog nabídnout žákům?

  • Setkání, popovídání, radu, jiný pohled, hledání dalších možností...
  • Společnou práci na tom, co tě trápí
  • Řešení osobních těžkostí - stres, vztahy s kamarády, nálady, strachy a jiné potíže
  • Řešení situace doma - vztahy s rodiči, sourozenci a širší rodinou
  • Zvládání školy - učení, prospěch, spolužáci a třída, učitelé, střední škola...

Co může školní psycholog nabídnout zákonným zástupcům?

  • Konzultace a řešení výchovných, výukových, vztahových a osobnostních problémů vašeho dítěte ve vztahu ke škole i v domácím prostředí
  • Kontakty na další odborná pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum, středisko výchovné péče, pracoviště klinické psychologie apod.)


Při práci dodržuje školní psycholog mlčenlivost a ctí důvěrnost informací. Tyto se však nevztahují na výjimky stanovené zákonem (trestný čin apod.) a případy, kdy je vážně ohrožen chod školy.
Všechny služby psychologa jsou financovány školou a pro žáky a jejich rodiče tedy bez jakýchkoliv poplatků. Tyto služby lze poskytnout pouze na základě souhlasu uděleného zákonným zástupcem.

Konzultační hodiny:

Čtvrtek 7:30 – 16:00 (nebo dle dohody)
Pátek 7:30 – 11:00 (nebo dle dohody)


zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search