Asistent pro žáky s OMJ

Mgr. Tatiana Yemchenko

Kontakt

email: yemchenko@zssvehlova.cz
mobil: +420 777 052 330

Konzultační hodiny:

ÚT   14:00 – 15:00
(případně v jiném termínu po dohodě)

Asistence při komunikaci se zákonným zástupcem žáka s odlišným mateřským jazykem.

Podpora žáka vedoucí ke zmírnění případných obtíží, které by mohly vyplynout ze zhoršené adaptace na režim školy.

Vedení žáka k samostatnosti a vlastní odpovědnosti za vykonané úkoly.

Podpora a tolerance v případě zhoršeného verbálního vyjadřování a zhoršeného porozumění instrukcím.

Podpora žáka při zapojování do výuky.

Pomoc žákovi v přípravě na výuku.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search