Asistent pro žáky s OMJ

Mgr. Tatiana Yemchenko

Kontakt
email: yemchenko@zssvehlova.cz
mobil: 777 052 330

Konzultační hodiny:
ÚT   14:00 – 15:00
(případně v jiném termínu po dohodě)

 

Asistence při komunikaci se zákonným zástupcem žáka s odlišným mateřským jazykem.

Podpora žáka vedoucí ke zmírnění případných obtíží, které by mohly vyplynout ze zhoršené adaptace na režim školy.

Vedení žáka k samostatnosti a vlastní odpovědnosti za vykonané úkoly.

Podpora a tolerance v případě zhoršeného verbálního vyjadřování a zhoršeného porozumění instrukcím.

Podpora žáka při zapojování do výuky.

Pomoc žákovi v přípravě na výuku.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024