Pravidla pro vstup do školy

Rádi Vám umožníme návštěvu školy za respektování následujících pravidel:

Do šaten rodiče nevstupují.

Návštěvy mohou vstoupit do budovy školy pouze služebním vchodem.

Běžnou návštěvu si dohodněte s příslušným učitelem/zaměstnancem vždy předem, i rozhovor s vedením školy je nutno domlouvat s předstihem.

Přijdete-li neohlášeni a budete na okamžitém rozhovoru trvat, nahlásíte se v kanceláři školy a vyčkáte v hovorně (vstup služebním vchodem) do té doby, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat. (Tak aby nenarušil svou výuku, službu na dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou nezbytnou činnost.)

Každá návštěva má povinnost zapsat se do knihy návštěv v kanceláři školy a vizitku, která jí bude zapůjčena, nosit v interiéru budovy na viditelném místě své osoby.

Děkujeme za pochopení. Chráníme tak Vaše děti!

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search