Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy

Projekt VÝZVA 49 ZŠŠ
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001535 je zaměřen na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.Logo EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Praha - pól růstu v ČR

Search