Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy

Od 1.9.2018 do 30.6.2021 je Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 realizátorem projektu "Společně si rozumíme ZŠŠ" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001289, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Celková výše podpory činí 625 392Kč.


Logo EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Praha - pól růstu v ČR

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search