Školská rada

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Předseda:
Renata Kuková (za zákonné zástupce)
e-mail: renatajandzisova@seznam.cz

Členové za pedagogy:
Mgr. Soňa Koutníková
e-mail: koutnikova@zssvehlova.cz
Mgr. Alžběta Suchanova
e-mail: suchanova@zssvehlova.cz

Členové za rodiče (zákonné zástupce):
Lenka Holubcová
e-mail: seppia@seppia.cz

Členové za zřizovatele:

PaedDr. Martin Sekal
email: martin.sekal@praha10.cz

Jiří Komrska
email: jiri.komrska@praha10.cz


Zápis z jednání Školské rady 9.1.2017

Prezenční listina ŠR 26.6.2017
Zápis z jednání Školské rady 26.6.2017

Zápis z jednání Školské rady 9.10.2017

Prezenční listina ŠR 18.6.2018
Zápis z jednání Školské rady 18.6.2018

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

Email: zssvehlova@zssvehlova.cz

Phone: +420 272 652 024