Budoucím prvňáčkům

Grafika, malé děti

Informace k zahájení školní docházky – školní rok 2023/2024

V pondělí 4. 9. si děti vyzvednou paní učitelky v 8:00 u vchodu do školy (doprovod rodičů vítán). Děti ve třídě budou cca do 8:30, dále si je převezmou paní vychovatelky ze školní družiny a proběhne informační schůzka rodičů s paní učitelkou v jednotlivých třídách. První školní den děti nemusí mít aktovku/batoh, učebnice a pomůcky dostanou během dalších dnů.

Následně bude postupně pobyt ve třídě prodlužován tak, aby si děti zvykly na školní režim:
 • úterý 5. 9. (2 vyučovací hodiny) - výuka do 9:40
 • středa 6. 9. (2 vyučovací hodiny) - výuka do 9:40
 • čtvrtek 7. 9. (3 vyučovací hodiny) - výuka do 10:45
 • od pátku 8. 9. (4 vyučovací hodiny) - výuka do 11:40
V prvním týdnu bude rodičům prvňáčků umožněn vstup do prostoru šaten, od druhého týdne budou žáci vstupovat do budovy školy již samostatně.

Pomůcky do 1. třídy

Všechny učebnice i pracovní sešity děti dostanou postupně na začátku školního roku. Každý žák obdrží také balíček s pomůckami jako dárek od školy a Magistrátu hlavního města Prahy, který obsahuje základní školní potřeby. Doporučujeme zakoupit penál se základní výbavou a aktovku (lehkou s pevnými zády). Další pomůcky budou upřesněny na začátku školního roku při úvodní třídní schůzce 4. 9. 2023.

Informace ke stravování

viz jídelna: http://www.sjp10.cz/objednani-stravy/svehlova/

Rozdělení do prvních tříd

Rozdělení do prvních tříd (PDF)


Co by měl předškolák zvládnout v souvislosti s úspěšným startem do 1. třídy

 1. Pohyb, sebeobsluha a hygienické návyky

  Dítě hází a chytá míč, udrží rovnováhu, běhá, skáče, svlékne se, oblékne i obuje, je samostatné při jídle, používá příbor, umí se vysmrkat, umýt si ruce, použije toaletní papír, zvládá drobný úklid a postará se o své věci.

 2. Citová samostatnost

  Zralý předškolák zvládá odloučení od rodičů, vystupuje samostatně a umí vyjádřit souhlas i nesouhlas, nemá výrazné výkyvy nálad, ovládá se, reaguje přiměřeně na úspěchy i neúspěchy, dodržuje domluvená pravidla.

 3. Řeč

  Budoucí školák vyslovuje správně hlásky (sykavky, r, ř), mluví ve větách a obvykle gramaticky správně, rozumí většině slov a má přiměřenou slovní zásobu, zkouší napsat hůlkovým písmem jméno, používá neverbální komunikaci.

 4. Jemná motorika

  Dítě pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí stránky, zachází i s drobnými předměty (korálky), tužku drží správně (dvěma prsty, třetí je podložený, zápěstí uvolněné), umí obkreslovat, vybarvovat, v kresbě se soustředí na detaily, umí napodobit základní tvary (kruh, čtverec, vlnovky, rovné čáry), rozlišuje pravou a levou stranu i ruku (může chybovat), je zřejmé, jestli je pravák, či levák.

 5. Zrakové a sluchové vnímání

  Předškolák najde rozdíly na dvou obrázcích, odliší jednoduché symboly (písmena, číslice, dopravní značky), složí obrázek z několika částí, rozpozná hlásky na začátku slova, postřehne změny v okolí a na obrázku.

 6. Myšlení

  Dítě vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků do pěti až deseti, počítá na prstech, rozpozná geometrické tvary, třídí předměty podle barvy, tvaru či velikosti, komentuje, co dělá, řeší jednoduché úkoly, rozumí pojmům, jako je nad, dole, uvnitř, dřív, včera, dlouhý, krátký, malý, velký …

 7. Pozornost

  Předškolák se soustředí 10-15 minut, a to i na činnosti, které nejsou tak zajímavé, pamatuje si, co prožil, a vybaví si to, umí říkadla, básničky, písničky, zadanému úkolu se věnuje a pracuje samostatně.

 8. Kontakt a komunikace s okolím

  Dítě pozdraví, poprosí, poděkuje, omluví se, navazuje kontakt s dětmi i dospělými, vyhledává partnera pro hru, chová se přátelsky, bere ohled na druhé, umí se dohodnout.

 9. Tvořivost

  Dítě dokáže sledovat se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení, zaujme ho výstava, návštěva zoo, sportovní akce, zpívá, kreslí, maluje, hraje hry, zajímají ho knihy.

 10. Orientace

  Předškolák ví, kde bydlí a kam chodí do školky, kam se obrátit o pomoc, dovede vyřídit vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, ví, jak se má chovat (doma, ve školce, na veřejnosti…), umí pojmenovat části těla, ví, kdo jsou členové rodiny, zná některé rostliny, stromy, zvířata, chová se bezpečně doma, ve školce i na ulici.

Zdroj: MŠMT

Nabídka her pro rozvoj školní zralosti

 • „KIMOVA HRA“ – cvičí pozornost a paměť, na stůl položíme několik předmětů a ukážeme je dětem, pak předměty zakryjeme a jeden z nich tajně odebereme, po odkrytí dítě hádá, která věc zmizela.
 • PEXESO
 • VYHLEDÁVÁNÍ RŮZNÝCH PŘEDMĚTŮ V MÍSTNOSTI – podle barvy, tvaru, velikosti.
 • SKLÁDÁNÍ ROZSTŘÍHANÝCH OBRÁZKŮ – nejdříve ze dvou až tří kousků, posléze ze šesti.
 • RYTMICKÁ CVIČENÍ – předvádíme rytmus, který dítě napodobí např. tužkou, tleskáním, apod.
 • VYHLEDÁVÁNÍ A LOKALIZACE ZVUKU – hledáme schovaný předmět, který vydává nějaký zvuk (nejlépe zvonící nebo jen tikající budík).
 • VYŘIZOVÁNÍ VZKAZŮ – necháme dítě vyřizovat vzkazy jednotlivým členům rodiny.
 • DOVYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHU – povídáme dítěti jednoduchý příběh a dítě ho má dokončit.
 • ROZEZNÁVÁME CO JE SPRÁVNÉ – dítěti říkáme pravdivé a nepravdivé věty a ono se snaží určit, co je správně a co špatně (Auto je rychlejší než kolo. Pomeranč je sladší než citron.)
 • CO K SOBĚ PATŘÍ – (hrnec – poklička, tužka – ….).
 • HRY SE SLOVY – vymýšlení slov, která začínají stejnou hláskou.
 • SEŘAZENÍ OBRÁZKŮ podle dějové posloupnosti.
 • SPOLEČENSKÉ HRY – Člověče, nezlob se, hra Mikádo, karty …
 • SKLÁDÁNÍ RŮZNÝCH TVARŮ A FIGUREK z párátek a špejlí.
 • NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ uzlování, oblékání panenek, plyšáků.
 • SESTAVOVÁNÍ ŘETĚZU Z KANCELÁŘSKÝCH SPONEK.
 • ROZPOZNÁNÍ – nesprávně utvořené věty (kočka utíkal před pes).
 • ROVNÁNÍ HRAČEK PODLE VELIKOSTI – dítěti předložíme tři, pět až deset hraček, které srovná podle velikosti, pak je zakryjeme a dítě se snaží vyjmenovat všechny hračky v pořadí, ve kterém je srovnalo.

Použitá literatura: Žáčková, H., Jucovičová, D.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole.
Bednářová, J., Šmardová, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku.

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search