Městská část Praha 10 - dotace

Intervenční program selektivní primární prevence

Posláním programu je zmírňovat či zastavovat projevy rizikového chování v třídních kolektivech, v nichž jsou narušené vztahy, a zajišťovat tím bezpečné prostředí pro žáky ve školním prostředí. Konkrétně u vybrané třídy chceme dosáhnout zlepšení sociálního klima ve třídě, vytvoření bezpečného prostředí pro všechny žáky ve třídě.

Realizátor intervenčního programu Proxima Sociale o.p.s

Plánované termíny jednotlivých setkání:

21.4. = rozsah 2 hodin (od 7:00 setkání s třídní učitelkou, od 8:00 sběr dat ve třídě)

  1. 5. I. blok celkem 4 hodiny (1. - 3. vyučovací hodina s třídou + 4. vyučovací hodina po programu setkání s třídní učitelkou)
  2. 5. II. blok celkem 4 hodiny (1. - 3. vyučovací hodina s třídou + 4. vyučovací hodina po programu setkání s třídní učitelkou)
  3. 5. III. blok celkem 5 hodin (1. - 4. vyučovací hodina s třídou + 1 vyučovací hodina po programu setkání s třídní učitelkou)

Dotace na realizaci intervenčního programu 10 000,-Logo Městká část Praha 10

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search