Kontakty 2023/2024

Název školy:

Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace

Právní forma:

Příspěvková organizace

Adresa školy:

Švehlova 2900/12, Praha 10, 106 00

Mapa

Zřizovatel:

MČ Praha 10
Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00

Datum zřízení:

Usnesením OZ MČ Praha 10 č. 13/7/96 ze dne 5. 12. 1996, s účinností od 1. 1. 1997.

Důvod zřízení:

Škola je zřízena za účelem veřejného zájmu a vykonává činnost školy a činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družinu.

Školní vzdělávací program pro ZV:

Moje škola

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu ZŠ: 288733309/0800
Číslo účtu ŠD: 19-288733309/0800

Kontakty:

Kancelář: +420 272 652 024
Ředitelna: +420 272 652 023
Školní družina: +420 777 610 628
Školní jídelna (není součástí školy): +420 774 450 030

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz
Webové stránky: www.zssvehlova.cz
Datová schránka: 4v3z4mh

IZO: 102337616
IZO řed.: 600041123
IČO: 65993276

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Švehlova 2900/12, Praha 10, 106 00
Úřední hodiny
Pondělí, úterý, čtvrtek 8:00 – 15:00 (po předchozí telefonické domluvě)
Telefon: +420 272 652 024

Adresa podatelny

Švehlova 2900/12, Praha 10, 106 00
Úřední hodiny
Pondělí, úterý, čtvrtek 8:00 – 15:00 (po předchozí telefonické domluvě)
Telefon: +420 272 652 024

Žádost o informace

Žádost o informace se podává elektronicky na emailových adresách
curikova@zssvehlova.cz
preslickova@zssvehlova.cz
tocauerova@zssvehlova.cz
foltynova@zssvehlova.cz
nebo osobně na adrese podatelny po předchozí telefonické domluvě. 

Příjem podání žádostí, stížností a podnětů

Příjem podání žádostí, stížností a podnětů je možný elektronicky na emailových adresách
curikova@zssvehlova.cz
preslickova@zssvehlova.cz
tocauerova@zssvehlova.cz
foltynova@zssvehlova.cz
nebo osobně na adrese podatelny po předchozí telefonické domluvě. 

Whistleblowing

https://www.nntb.cz/c/hbtnwhbc

Ředitelka školy

Mgr. Eva Čuříková - curikova@zssvehlova.cz
tel. +420 272 652 023, +420 777 084 185

Statutární zástupkyně ředitelky /1. stupeň/

Mgr. Lenka Přesličková - preslickova@zssvehlova.cz
tel. +420 777 139 574

Zástupkyně ředitelky /2. stupeň/

Mgr. Štěpánka Tocauerová - tocauerova@zssvehlova.cz
tel. +420 777 349 273

Hospodářka školy, mzdová účetní

Ing. Radka Foltýnová - foltynova@zssvehlova.cz
tel. +420 272 652 024

Výchovný poradce

Mgr. Alžběta Suchanová - suchanova@zssvehlova.cz
tel. +420 777 691 449

Metodik prevence

Mgr. Martina Frýbortová (1. stupeň) - frybortova@zssvehlova.cz
Mgr. Petr Přerovský (2. stupeň) - prerovsky@zssvehlova.cz

Školní speciální pedagog

Mgr. Jitka Brunátová – brunatova@zssvehlova.cz
tel. +420 777 050 110

Školní psycholog

Mgr. Zuzana Šimková - simkova@zssvehlova.cz

tel. +420 777 700 783

Asistent pro žáky s OMJ

Mgr. Tatiana Yemchenko
tel. +420 777 052 330

Koordinátor ŠVP

Mgr. Renata Převrátilová - prevratilova@zssvehlova.cz

Vedoucí školní družiny

Mgr. Martina Žáčková - zackova@zssvehlova.cz

Školník

Pavel Listík tel. +420 777 050 426

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Monika Bendová, e-mail: monika.bendova@praha10.cz

Třídní učitelé

I. A - Mgr. Renata Převrátilová - prevratilova@zssvehlova.cz
I. B - Mgr. Veronika Kramarovičová - kramarovicova@zssvehlova.cz
I. C - PaedDr. Jitka Beranová - beranova@zssvehlova.cz
II. A – Mgr. Eva Slavíková – slavikova@zssvehlova.cz
II. B – Mgr. Jana Palasová - palasova@zssvehlova.cz
II. C – Mgr. Iva Pazderková - pazderkova@zssvehlova.cz
II. D - Lucie Banertová – banertova@zssvehlova.cz
III. A – Cindy Siváčková – sivackova@zssvehlova.cz
III. B – Mgr. Lucie Hřebíková - hrebikova@zssvehlova.cz
III. C - Mgr. Hana Čiháková - cihakova@zssvehlova.cz
IV. A - Nikola Banertová – n.banertova@zssvehlova.cz
IV. B - Tereza Jonášová - t.jonasova@zssvehlova.cz
IV. C - Mgr. Veronika Hotová - hotova@zssvehlova.cz
V. A - Eva Šuchmanová – suchmanova@zssvehlova.cz
V. B - Mgr. Martina Frýbortová – frybortova@zssvehlova.cz
V. C - Mgr. Kateřina Radilová – radilova@zssvehlova.cz
VI. A - Mgr. Lenka Bičová - bicova@zssvehlova.cz
VI. B - Mgr. Kamila Motýlová – motylova@zssvehlova.cz
VI. C - Mgr. Soňa Koutníková - koutnikova@zssvehlova.cz
VII. A – Mgr. Petr Přerovský - prerovsky@zssvehlova.cz
VII. B – Bc. Kateřina Šiklová - siklova@zssvehlova.cz
VII. C - Mgr. Lenka Parvoničová - parvonicova@zssvehlova.cz
VIII. A - Mgr. Markéta Tomešová - tomesova@zssvehlova.cz
VIII. B - Mgr. Martin Šimák – simak@zssvehlova.cz
IX. A - Mgr. Alžběta Suchanová - suchanova@zssvehlova.cz
IX. B – Mgr. Kateřina Květová - kvetova@zssvehlova.cz
IX. C - PhDr. František Jenčík – jencik@zssvehlova.cz

Netřídní učitelé

PaedDr. Ivana Cesarová – cesarova@zssvehlova.cz
Mgr. Eva Čuříková - curikova@zssvehlova.cz
Bc. Jaroslav Bauriedl – bauriedl@zssvehlova.cz
Bc. Denisa Hochmannová - hochmannova@zssvehlova.cz
Bc. Matěj Hudičák – hudicak@zssvehlova.cz
Mgr. Renáta Martinková – martinkova@zssvehlova.cz
MgA. Filip Kudrnáč – kudrnac@zssvehlova.cz
Bc. Lenka Lovett – lovett@zssvehlova.cz
Kateřina Nepovímová - nepovimova@zssvehlova.cz
Bc. Jan Pavlata – pavlata@zssvehlova.cz
Mgr. Lenka Přesličková - preslickova@zssvehlova.cz
Mgr. Ondřej Teplý - teply@zssvehlova.cz
Mgr. Štěpánka Tocauerová - tocauerova@zssvehlova.cz
Mgr. Markéta Tylšarová – tylsarova@zssvehlova.cz
Mgr. Jiří Žák - zak@zssvehlova.cz

Vychovatelé ŠD

I. odd. – Adéla Jančálková - jancalkova@zssvehlova.cz
II. odd. – Mgr. Lejla Friedrich- friedrich@zssvehlova.cz
III. odd. - Pavla Popková - popkova@zssvehlova.cz
IV. odd. Marcela Blahoutová – blahoutova@zssvehlova.cz
V. odd. – Mgr. Martina Žáčková (vedoucí ŠD) - zackova@zssvehlova.cz
VI. odd. - Aneta Kamelská - kamelska@zssvehlova.cz
VII. odd. - Jitka Mixová - mixova@zssvehlova.cz; zastupuje: Veronika Pejřimovská – pejrimovska@zssvehlova.cz

Asistenti pedagoga

Miroslav Daněk – danek@zssvehlova.cz
Ivana Jechová - jechova@zssvehlova.cz
Lucie Jechová - L.Jechova@zssvehlova.cz
Ing. et Ing. Olga Jeřábková, MBA - Jerabkova@zssvehlova.cz
Gabriela Koudelková Šrámková – g.koudelkova@zssvehlova.cz
Tereza Koutníková, DiS. - koutnikovat@zssvehlova.cz
Šárka Listíková – listikova@zssvehlova.cz
Iveta Pečenková - Pecenkova@zssvehlova.cz
Jaroslava Rokůsková - rokuskova@zssvehlova.cz
Edita Nováková – novakova.e@zssvehlova.cz
Petra Svobodová – svobodova@zssvehlova.cz
Šárka Zikmundová – zikmundova@zssvehlova.cz
Ing. Martina Zykánová - zykanova@zssvehlova.cz
Lenka Kirijenko - kirijenko@zssvehlova.cz
Jana Průchová - pruchova@zssvehlova.cz

Ukrajinský asistent

Mgr. Olena Orlova - Orlova@zssvehlova.cz
Lesya Rushchak - Rushchak@zssvehlova.czFotografie učitelského sboru

zs-svehlova

Švehlova 2900/12

106 00 Praha 10

E-mail: zssvehlova@zssvehlova.cz

Telefon: +420 272 652 024

Nacházíte se zde:

Search